کابل کشی شبکه

ابزار کاربردی نظم دهی کابل در حین کابل کشی شبکه

با ساخت ابزاری ساده توسط یک تکه صفحه ام دی اف ۱۰ در ۱۰ هم فرآیند کابل کشی را راحتر می نماید و هم نظم دهی کابل های به بهترین شکل صورت می پذیرد.
این مطلب را هم میپسندید
اینترنت فیبر نوری (تانوما) یا FTTH چیست؟
, , ,

مطالب مشابه

فهرست